Μοραίος

Μοραίος
Μοραῑος, ὁ (Μ)
Πελοποννήσιος, Μοραΐτης.
[ΕΤΥΜΟΛ. < τοπων. Μορέας + κατάλ. -αῖος (πρβλ. Υδρ-αίος)].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”